ART NÜ YOGA

Mağara resimlerinden ve tarihsel kalıntılardan anlaşıldığı üzere insanoğlu çok eskiden beri çıplak vücudu sıklıkla kullanmıştır. Kimi zaman gerçeklik yönüyle kimi zaman estetik yönüyle bir sanat eseri olarak nü resim ve heykellerin sayısı oldukça fazla…

İnsanoğlu benzer şekilde, gerek bedensel gerek zihinsel sağlığı için çeşitli deneyişlerde bulunmuştur. Bu deneyişlerden biri de yoga… Hem bedensel hem zihinsel yararları olan yoga hareketlerindeki estetiği ülkemizin önde gelen yogilerinden sevgili Tuna Apari ile nü yoga konseptinde fotoğrafladım. Farklı ışık kurgularında ve ek olarak sadece sis kullanarak çektiğim nü yoga fotoğraflarından bazılarını bu sayfada yayınladım.

Nü yoga fotoğrafları özellikle instagram platformunda gittikçe yaygınlaşmakta. Yogiler genellikle nü yoga yaparken kendi kendilerini fotoğraflıyorlar. Biz de yogi Tuna ile stüdyo ortamında profesyonel ışıklar altında nü yoga fotoğraflarına biraz daha estetik ve gizem katmaya çalıştık.